Zeami

2 iulie 2007

Zeami

 

Zeami Motokiyo (1363-1443) ?i tat?l s?u, Kan’ami Kiyotsugu (1333-84), au scris cele mai frumoase piese de N?, considerate exemplare, incluzndu-le pe cele dou? piese celebre, Matsukaze ("Vntul printre pini") de Kan’ami ?i Takasago de Zeami. Zeami a formulat de asemenea principiile fundamentale ale artei actorilor care i-au ghidat pe interpre?ii acestor spectacole timp de secole. n eseul s?u, dedicate artei actorului ?i a spectacolului N?, Kakyo ("Oglinda florii" 1424) extras din tratatul s?u, de fapt o colec?ie de texte, intitulat Fushi kaden (1400-18; "Transmiterea felului de a juca n stilul florii"), "floarea" simboliznd deopotriv? prospe?imea ?i exactitatea m?iestriei jocului actoricesc. Ini?ial aceste texte alc?tuiau un manual pe care Zeami l-a compus pentru elevii s?i. Zeami declara c? actorul trebuie s? st?pneasc? cele trei roluri de baz?: Lupt?torul, Femeia, B?trnul, nsu?indu-?i maniera de a dansa ?i a cnta specific? fiec?rui rol n parte. n acest eseuri, Zeami detaliaz? regulile compozi?iei ale recit?rii, pantomimei ?i dansului celor care joac?, ?i a principiilor de montare a acestor piese. Acestea constituie practice principiul fundamental al N?, pe care Zeami l denumea monomane, sau "imita?ia lucrurilor." n acest tratat se dau sfaturi privind selec?ia celor mai potrivite personaje legendare sau via?? care pot deveni eroi de N?, sau privind cea mai potrivit? integrare a liniilor melodice, vizuale sau verbale pentru a deschide ochiul ?i urechea min?ii n fa?a frumuse?ii supreme pe care el a cristalizat-o n cel de-al doilea principiu, yugen. nsemnnd, ad literram, ntunecat sau obscur, acesta sugereaz? frumuse?ea care este doar par?ial perceput?, dar sim?it? pe deplin de c?tre spectator, ?i transmis? prin for?a sugestiei. Zeami scria c? "esen?a lui yugen este frumuse?ea pur? ?i bun?tatea, dar aceasta nu se refer? la frumuse?ea exterioar? ci ar dori s? c? dincolo de suprafa?a textului pieselor palpit? noble?ea sufleteasc? a lumii fic?ionale n care se mi?c? actorii, imposibil de definit cu ajutorul cuvintelor ?i cu toate acestea extrem de real?, de sesizabil?.

 

 

 Doi sunt factorii care au men?inut aceast? form? de teatru n contactul direct  cu tradi?ia ini?ial?, n primul rnd conteaz? p?strarea textelor, ce con?in ?i prescrip?ii detaliate ale modului de recitare, dansului, pantomimei sau muzicii ?i, abia n al doilea rnd, transmiterea n linie direct? a abilit??ilor de a juca, de la o genera?ie de actori la alta. Dac? tradi?ia teatrului european datoreaz? imens cuplului Stanislavski- Cehov , cei care au impus Realismul ?i teatrul de analiz? psihologic?, n prezent teoriile lui Zeami au fost percepute de mari regizori ca Peter Brook sau Andrei ?erban ca o alternativ? pentru educa?ia actorului ?i tot mai mul?i regizori li se al?tur?. Astfel tratatele despre teatru ?i arta actorului lui Zeami ?i dovedesc, astfel, tot mai mult modernitatea.

 Pe de alt? parte, N? a fost influen?at de schimb?rile preferin?elor publicului ?i noi stiluri sau maniere de joc au ap?rut. n plus, n mediile teatrale N? a existat o continu? preocupare pentru rafinarea formulei, cu scopul de a exprima mai clar sau mai intens obiectivele teatrului N?, dar acestea au creat numai devia?ii minore de la formele tradi?ionale. Chiar diferen?ele ntre cele cinci ?coli diferite de performeri shite se leag? de varia?ii minore ale liniei melodice ale recitativelor sau n modelele furi sau mimei mai sau ale dansului.

 n secolul al XX-lea au ap?rut unele inova?ii. Toki Zenmaro ?i Kita Minoru au produs piese N? cu un nou con?inut dar care aderau pe deplin la toate conven?iile tradi?ionale de producere a unei reprezenta?ii de N? descrise de Zeami. Publicul european ?i marii regizori au reac?ionat cu entuziasm n momentul cnd au asistat la primele reprezenta?ii de N?, ?i nu exist? azi un festival de teatru n aceast? lume n care un regizor care nu este japonez s? nu citeze sau s? nu utilizeze elemente din teatrul N?. Celebrul romancier contemporan Yukio Mishima a prelucrat piese mai vechi c?rora le-a ad?ugat elemente moderne, p?strnd, totu?i, temele clasice. Au existat ?i unele experimente ce au mers n direc?ia hibridiz?rii cu elemente din teatrul kabuki prin introducerea unui intrnd al scenei printre spectatori sau prin iluminarea puternic? a actorului, dar au fost respinse de public. N? a fost salvat chiar de spectatorii de teatru, care au nceput s?-l considere chiar o form? rafinat? de teatru contemporan. Din nefericire bariera lingvistic? e att de dificil de trecut nct foarte mul?i spectatori japonezi nu merg la spectacolele de No nici m?car o singur? dat? n via??.

 

 Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X